Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách, z. s.

  VALNÁ HROMADA

  Profesního sdružení Instruktorů Prací ve Výškách

  27. dubna 2024 od 9:00h relax Park MODRÁ STODOLA

  Pozvánka - ZDE KE STAŽENÍ

  Usnesení

  Profesního sdružení Instruktorů Prací ve Výškách
  ZDE KE STAŽENÍ

  Zápis Valné hromady

  Zápis průběhu Valné hromady
  ZDE KE STAŽENÍ

  Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách, z. s.

  bylo založeno 20.2.1994 na základě usnesení ze semináře instruktorů horolezecké techniky, který se konal ve dnech 28.1. až 30.1.1994 na Blatinách. Stanovy PSIHT byly zaregistrovány dne 28.2.1994 Ministerstvem vnitra ČR. Cílem sdružení je sdružovat instruktory prací ve výškách a další právnické nebo fyzické osoby zabývající se řešením problematiky bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou, podporovat a hájit oprávněné zájmy svých členů , vyvíjet činnost k udržení vysoké odborné úrovně členů sdružení , poskytovat členům sdružení poradenskou , metodickou a právní pomoc. Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada , kterou svolává Výkonný výbor nejméně jedenkrát za rok. Činnost sdružení řídí Výkonný výbor. Hospodářskou a administrativní činnost zajišťuje sekretariát řízený tajemníkem sdružení. Činnost Výkonného výboru a sekretariátu kontroluje Dozorčí rada.
  0 instruktorů
  ve sdružení
  0 let
  od založení
  0% zázemí
  organizace