STANOVY

  PROFESNÍHO SDRUŽENÍ INSTRUKTORŮ PRACÍ VE VÝŠKÁCH

  I. - Název sdružení :
  Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách,z.s.
  II. - Sídlo sdružení a působnost :
  III. - Cíl a předmět činnosti sdružení :
  IV. - Členství ve sdružení :
  V. - Práva a povinnosti :
  VI. - Orgány sdružení :
  VII. - Zásady hospodaření :
  VIII. - Zánik sdružení :